Betragtninger om natur og skarv

Søndag den 9. april 2023.230409 skarv randers

Flere skarv, færre fisk: Skarven har tilpasset sig til den menneskabte natur og vores by områder og den dygtige fugl er ved at udrydde rødlistede fiskearter som stalling og snæbel. Alle andre fiskearter er også presset!

Debat om skarven

Hørte med interesse VILDSPOR på Radio4. Ved Skjern å-deltaet mødes Andrew Davidson med Daniel Holm, Niels Åge Skovbo fra Dansk Sportsfiskerforbund og Sebastian Klein. Seniorseniorforsker Thomas Bregnballe indledte den 1,5 time lange udsende med at fortælle hvad skarven er for en art. 

Hør udsendelsen her: https://www.radio4.dk/program/vildspor/?gid=50182&title=skarven-er-danmarks-mest-forhadte-fugl 

Skarven, Gudenåen og Randers Fjord

Fiskebetstanden i Gudenåen og Randers Fjord er presset fra flere sider.

De seneste år har vi således registreret et kraftigt fald i antallet af:

  • Ål,
  • Skrubbe,
  • Helt,
  • Ørred,
  • Aborre,
  • Gedde og 
  • Sandart

Derudover har vi også oplevet en stor tilbagegang i antallet af fredfisk som skalle, brasen, flire m.v.

Tydeligvis er der brug for at få vendt udvikling således at åens og fjorden store potentiale kan genskabes.

230409 skarv gamle dage

I RANDERS FJORDSNATURHISTORIE af A.C. Johansen fra 1918 oplistes bl.a. områdets fugle. At skarven i 1869 ikke var talrig fremgår på side 490. 

Skarven og den kollapsede bestand af fisk

Vi er flere og flere der færdes og fisker i området som har bemærket, at fiskeriet, i takt med at antallet af skarv er øget dramatisk, er blevet ringere og ringere.

1) siden fredningen af skarven i 1980 er bestanden vokset eksplosivt,

2) manglen af fisk får sæler, fiskehejre og odder til at søge højere op i vandsystemet og tilløbene. Hvilken giver en højpredation på specielt ørred.

3) I Gudenåen og Havneområdet er der talt mere en 500 fouragerende skarv. Da en skarv hver eneste dag skal have godt 500 gram fisk, betyder det at der hver enste dag fjernes mindst 250 kilo fisk fra området. I resten af fjorden og langs kysten er der også mange fouragerende skarv. De mange fisk som skarven æder, er langt mere end området kan producere!

220208 randers fjord fisk

Fra RANDERS FJORDSNATURHISTORIE af A.C. Johansen. Bemærk det er de registrede fangster, og mom ikke der også i 1916 blev fisket en del til husbehov eller "sort"?

230409 skrav dronningborg

I 80'erne - 90érne var skarven sky og sjælden. Det blev bemærket når vi mødte en af de dygtige "fiskere". I dag kan jeg sejle tæt forbi fuglene når de blandt andet sidder til tørre på pænene ved Dronningborg Lystbådehavn.

Regulering eller skal naturen finde sin balance?

Der er ikke megen oprindelig natur tilbage i Danmark. Slet ikke når det gælder Gudenåen og Randers Fjord. 

Inddæmninger og havneanlæg har forandret det oprindelige floddelta til "indrammet" natur. I stedet for oversvømmede enge, småvige og øer er der etableret boldværk, faskiner og uddybninger. Der er skabt områder der giver skarven gode jagtmuligheder og fiskene små chancer. Ørnen jager ikke i havneområdet, og skarven der engang var sjælden og sky, flygter ikke længere for mennesker.

Rigtigt at der er menneskeskabte problemer. Bl.a. er nedre del af Gudenåen og Havneområdet på alle måder forandret i forhold til naturtilstanden. Skarven har taget området til sig bl.a. fordi der ikke her er fjender og tidligere også rigeligt med føde. Der tale om en flaskehals mellem åen og fjorden. Gør vi ikke noget, vil fiskene forsvinde, derefter skarven og de øvrige fugle der lever af fisk.

Der er tydeligvis brug for at få vendt udvikling således at åens og fjorden store potentiale kan genskabes. 

En del af opgaven vil være at regulere skarven!

230409 skrav randers havn gammel

Gudenåen og Randers i 1880. Bemærk floddeltaet.

Læs mere:

Å, fjord og fiskene

Fokus på manglende fisk!

Genskab livet i fjorden!

Fisk er blevet en sjældenhed

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers