Sol, fjæsing og en blank

Søndag den 5. juni 2022.220605 renders fjord fjaesing

Randers Fjord: Startede med at nyde synet af et marsvin, men snart var det interesserede hornfisk og fjæsing der viste interesse for fluen.

Vandvending og skiftende vind

Mødtes ved lystbådehavnen med Lars Matthiessen kl. 09.00. 

Vandstanden var lav og vandet svagt faldende og vi valgte at fiske med den udadgående strøm. 

Mærkede snart at der var hornfisk i området. 

Da vi kom ud langs med pollene mærkede vi også straks en anden af sommerens gæster; fjæsingen. Konstant var der fjæsing, gerne flere der enten bed på fluen eller smånappende fulgte efter fluen. 

Så også et par store makreller der svømmede under båden og håbede selvfølgelig på at få nogle af disse stærke fisk til at tage fluen. Desværre blev det ikke til noget i dag. 

Krydsede fjorden for at prøve sydsiden. Her var jeg heldig at en blank ørred på ca. 45 cm lod sig friste af fluen. Efter en kort fight lå den smukke ørred i nettet. Krogen blev løsnet og ørreden genudsat selvom denhelt sikkert ville være god i rygeovnen. Syntes dog ikke, at det er ansvarligt at tage ørreder, når bestanden er så truet som alle undersøgelser har dokumenteret. 

Først på eftermiddagen vendte vandet og vi kunne fiske med strømmen ind mod havnen. Pudsigt nok betød vandvendingen, at vi ikke mærkede mere til de ellers talrige fjæsing

220605 renders fjord trout

Var heldig at fange og genudsætte en enkelt af de efterhånden sjældne ørreder. 

220605 renders fjord soemaerke

Sømærker afmærker sammen med bøjer sejrenden.

220605 renders fjord redvine sjlrende

Mens vi driver med strømmen fisker vi langs kanten til sejlrende. I baggrunden anes Udbyhøj Lystbådehavn.

220605 renders fjord pollene

Udmundingen af Randers Fjord - et tidevandområde med sejlrende og vidtstrakte vader.

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers