Sommermorgen på Stenrevet

100814_stenrevet_michael

Michael Zeman måtte tidligt op for at følge med på en tur på Stenrevet i Randers Fjord.

Allerede mens vi riggede grejet til kunne vi hører de karakteristiske små påhængsmotorer gennemtrængende bryde morgenstilheden. 

Da vi nåede ned til fjorden, kunne jeg se mindst tre småjoller i gang med at bjærge deres garn og fangst på fjordens nordside lidt syd for Stenrevet. Vil tro at det er en stime multer der var lokaliseret, og som nu skulle indfanges for senere at blive solgt antageligt sort. 

Michael der er tysk fluefisker og bogforlæggger, netop igang med at lægge sidste hånd på et omfattende værk om havørred fiskepladser i Nordtyskland, Danmark og Sverige spurgte til omfanget af garnfiskeriet og det illegale fiskeri i øvrigt? Jeg kunne fortælle, at vi i DK ikke kan skaffe et politisk flertal for et forbud mod redskabsfiskeri, og at det ikke engang er lykkes at få indført nogle seriøse fredningsplader der kan redde den ellers udrydningstruede ålebestand. Fortalte at fiskende typisk sælges sort og således ikke bidrager til samfundsøkonomien.  Sagde også, at det var tudetosset, at fisk som fx ørred og laks, der ville kunne bibringe store indtægter til lokalsamfundet fra tilrejsende lystfiskere i stort omfang fanges i redskaber! 

Fiskede tre timer og kunne konstatere, at der der ikke rigtigt kom gang i vandvendingen og den indadgående strøm. Havde kontakt til en enkelt, vist nok pæn fisk!

{jcomments on}

 

 på 

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers