Stenrev og Carrie Stevens

Onsdag den 15. marts 2023.230315 stenrev carrie stevensRanders Fjord, Udbyhøj: Dagen var først og fremmest afsat til invielsen af af det første af de nye stenrev i Randers Fjord.

Store maskiner, opbud og lidt fiskeri

Det er 6 år siden jeg på en tur medbragte en marksten på størrelse med en fodbold. Stenen blev udlagt på relativt lavt vand i et område hvor bunden mest lignede en sandørken uden meget liv. 

De næste måneder fulgte jeg stenen. og allerede inden sommerferien var der de første blåmuslinger, lidt snegle og små skud af blæretang etableret sig på stenen, som jeg efterfølgende kaldte oasen. 

På de følgende ture konne jeg opleve hvorledes der kom mere og mere liv på og omkring stenen. Taken om at etablere stenrev i Randers Fjord var født.

Sammen med min gode ven og nabo Steen Ulnits gik vi igang med at forske lidt i mulighederne med hensyn til tilladelser, placeringer og økonomi. 

Alle tog godt imod strenrevs projektet og snart overtog kommunen økonomi og projektstyring.

Monitorering

Når de resternede stenrev i løbet af de kommende uger er udlagt bliver min og Steen Ulnits opgave at følge hvorledes livet udfolder omkring fjordens nye oaser. Med bl.a. under vandkamere vil vil dokumentere udviklingen.

Fisketur

Havde medbragt båden og grej og fiskede en god time i området. Forenden af forfanget havde jeg bundet en af Gerhard Andersens Carrie Stevens streamere som jeg har lovet at fange en ørred, makrel eller havbars på. 

På den korte tur blev dog ikke til ørreder

230315 stenrev udbyhoj

Skolerevet ved Udbyhøj er det første stenrev der blev udlagt.

230315 stenrev lag kage

Efter talerne var blev der budt på pølser og lagkage fra Lokal Aktionsgruppe, der bl.a. har støttet stenrevene økonomisk.

Læs mere her: 4 nye stenrev i Randers Fjord

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers