Fugle og fisk

Lørdag den 13. oktober 2018.181013 udbyhoj byrds

Der er er altid gode oplevelser i fjordmundingen. Specielt her i efterårsmånederne tiltrække de lavvandede områder mange vadefugle. 

Randers Fjord, Udbyhøj.

Nåede akkurat at få Mosqeeto'en søsat inden solopgangen. En fantastisk mild og meget smuk morgen. 

Vandet var faldende og jeg drev med strømmen ud langs pollene. 

Havde lidt pufferi i fluen og snart også fisk. 

Det blev til tre ørreder i nettet. Desværre var der havlus på dem alle på trods af den lave saltkoncentration i fjorden. Kommer der havbrug med tusindvis af burørreder ud for Djurslandkysten, vil flere ørreder der blive luseplaget og vi vil opleve en stor dødelighed af vores vilde fisk.  Bemærk at blot fem - seks havlus på en smolt er dødsens! Udover havlusene vil farvandet, ligesom det foregår i Norge, blive forurenet med lusegift...181013 udbyhoj trout fly

Bemærk havlusene som stort set findes på alle de ørreder vi fanger i den ellers brakke fjord. Hvis det lykkes at etablere havbrug ud for Djursland vil luseplagen blive dødelig for de vilde ørreder. 181013 udbyhoj ryle

Har altid været facineret området fugleliv.  181013 udbyhoj seal

 På et tidspunkt blev jeg fulgt af to nysgerrige sæler.