Formiddag i fjorden!

Onsdag den 29. april 2020.200429 randers fjord kanten

Kunne fiske langs kanten med den østlige vind og bygerne i ryggen.  

Randers Fjord, Udbyhøj.

Vinden var i løbet af natten drejet om i det østlige hjørne og vandet var lige begyndt at stige da jeg ankom til fjorden og fik gjort båden klart. 

I Randers Fjord, er der lige som i den lidt nordligere Mariager Fjord og langs Djurslands kyst, masser af fødeemner. Fjordene og kysten kunne uden at lide overlast, eller blive tømt for rejer, kutlinge, børsteorm og tanglopper, huse en langt større bestand af fx ørreder, hvad vi der har fisket her i en årække, da også har oplevet. 

Undersøgelse

I øjeblikket foregår der en underøgelse, der gerne skulle givet os et retvisende oplysninger om hvorfor der er så få ørreder i fjorden og Gudenå-systemet. Men mon ikke undersøgelsen vil afsløre, at vandvejen fra opvæksvandløbene, ned gennem åen og ud gennem fjorden er farlig få de små ørreder (smolten) og at det specielt er den store bestand af sultne skarv, der er problemet. Bestandsanalyserne i vandløbede vil da også fortælle os, at forholdende heller ikke her er optimale. Gydepladserne der sander til, mangel på skjul o.s.v. fremmer ikke ørrederne muligheder. 

Udsætninger

En anden årsag til at der er færre ørreder, er helt sikkert at udsætningerne er reduceret betydeligt. Fx. blev der i 2003 udsat ialt 223.642 ørreder hvoraf 88.567 var smolt. Til sammenligning blev der i år udsat 5.118 smolt i Hevring å (Norddjursland) 11.996 smolt i Allingå (Grund Fjord og 27.920 smolt i Gudenåen i alt 45.004 smolt, altså langt færre end i 2003.

Skulle jeg give et godt råd så vi igen kan få et godt ørredfiskeri, burde fisketegnsmidlerne i langt højere grad bruges til udsætninger. Og som nævnt er der rigeligt med plads og masser fødeemner i fjorden og langs kysten. 

Samtidig skal arbejdet med at forbedre vandløbene selvfølgelig fortsættes. Det er og bliver en kommunalopgave, som vi er mange der gerne hjælper med til fx. ved at udlægge gydegrus og skjulesten. 

Forskning og dyre rapporter skal ikke financieres af fisketegnsmidlerne, ligesom en reduktion i den alt for store bestand af skarv også er en opgave for det store fællesskab. 

Dagens tur

Havde kontakt til en del hornfisk og et par stykker kom med hjem i køkkenet. En enkelt mindre velnæret ørred blev også fristet af Brakvandsrejen og måtte en tur i nettet og op foran kamaraet inden genudsætningen!

200429 randers fjord trout

Trods vind fra øst, som bestemt ikke er gavnligt for fiskeriet i fjorden, blev det til en enkelt ørred og lidt hornfisk. 

200429 randers fjord skyer

Mørke, og skulle det vise sig også våde skyer, nærmer sig fra Kattegat.

200429 randers fjord gl dyb

De mørke skyer er på vej mod Mariager Fjord, der er beliggende nogle kilometer længere nordpå. 

200429 randers fjord udbyhoj

Omkring stenrevene ved Udbyhøj er der masser af fjordrejer, kutlinge og tanglopper - et sandt spisekammer for de rovfisk eller fugle der måtte kikke forbi