Vind, vand og horn!

Søndag den 24. maj 2020.200524 kare enge sejllads

På dagens tur fiskede vi i den brede del af fjorden. For få år siden ville der også have været en del trollingbåde, men vigende fangster har reduceret fiskeriet!

Randers Fjord

Bådbygger Lars Andersen og Lars Matthiessen var med på at trodse den våde og blæsende vejrudsigt i håbet om vi kunne finde en bidelysten ørred eller to. 

Fiskede i den lavvandede del af fjorden hvor der er sindsygt mange fødeemner i form af fjordrejer, kutlinge, tanglopper, orm og hundestejler. Rent faktisk kunne fjorden uden problemer producere tonsvis af fede ørreder, hvis det var det vi ønskede og hvis det var noget der kunne skabes enighed om. 

Men desværre er den naturlige produktion af ørredsmolt i Gudenåens og fjordens vandløb langt fra tilstrækkelig til et rekreativt fiskeri i topklasse.

De fleste af os, der har fisket i fjorden og åen igennem flere årtier, har således oplevet hvorledes der er blevet længere og længere mellem ørrederne i takt med at udsætningerne er reduceret. 

Selvfølgelig skal vandløbene være i god stand og producere optimalt med ørredyngel, men skal vi have et lukreativt fiskeri til glæde for os lokale og til de mange turister, der gerne vil fiske ørreder og lægge penge i lokalområdet, skal der suppleres med udsætning af ørredsmolt. Jo før der produceres og udsættes smolt, des bedre må det være!

På dagens tur havde vi fat i en masse hornfisk som tydeligvis har opdaget den store føderigelighed der er i området. Konstant blev der nappet i fluen... Også et par mindre ørreder viste interesse. Først var det Lars bådbygger der havede en ørred kortvarigt på fluen. Senere havde jeg en mindre ørred, som jeg problemløst kunne afkroge uden at berøre fisken. 

Læs også:

Havørreden som aktiv!

Ørredbestanden i frit fald!

200524 kare enge vand

Randers - Hvor å bliver til hav, hvor det ferske bli'r salt. Med fjord og å er Randers den ideelle by for en lystfisker. 

200524 kare enge lars lars

Fandt lidt læ bag sivene til frokostpausen.

200524 kare enge kanal island

Den nordlige indsejling til kanalen og kanaløen.