Påsketur på den blanke fjord

Mandag den 18. april 2022.220418 randers fjord stenrev

Randers Fjord: For blot nogle få år siden, ville der på en dag som i dag være fyldt op med vadefiskere og trollingbåde. I dag mødte vi kun nogle få både hvorfra der blev fisket efter sild. Ørredbestanden, fladfisk mv. er stort set forsvundet fra fjorden...

Fjordblik, hornfisk, marsvin og en enkelt ørred

Efter kaffe og rundstykker hos Lars Andersen gik turen til Udbyhøj. 

Vandet var svagt stigende, men lavt. Østenvinden har blæst vandet ud af Kattegat og den lave vandstand kan mærkes langt oppe i Gudenåen. 

Satte kursen mod Stenrevet der ligger ca 3 kilometer syd for Udbyhøj. Omkring Stenrevet er der hård bund og derfor vegetation og en masse fødeemner. Nok en af de bedste pladser i fjorden.

Fik en enkelt ørred og havde en følger inden kursen blev sat nordpå for at fiske i fjordmundingen. Her fik jeg hils på Kåre Ettrup Schmidt som også trængte til lidt frisk luft og påskesol. 

Det var også dagen hvor jeg oplevede årets første hornfisk, der på deres egen måde nappede i fluen og fulgte med ind.... 

220418 randers fjord trout

Den lille blanke ørred tog fluen da vandet begyndte at falde. 

220418 randers fjord mong

Henrik Minor Vedel har taget en pause fra flytterodet og nyder nogle gode timer i det herlige påskevejr. 

220418 randers fjord liv fjordbund

Bl.a. omkring Stenrevet er bunden hård og med småsten. Muslinger, blæretang og tildels ålegræs trives her og skaber skjul til tanglopper, kutlinge, rejer m.m. 

220418 randers fjord dessert

Størstedelen af bunden i Randers Fjord er dækket af lag fint mudder hvor ålegræs, blæretag og muslinger ikke trives. 

220418 randers fjord lav vandstand

Da vi sluttede dagens fiskeri var vandet faldet yderligere. 

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers