Den spændede yderfjord

Onsdag den 23. august 2023.230823 randers fjord henrik lethRanders Fjord, Udbyhøj: På tur i den spændende dynamiske yderfjord, der påvirket af vind og vejr er i konstant forandring.

Marsvin og faldende vand 

Var ved Udbyhøj ved halv syvtiden.

Fiskede faldende vand og i vandvendingen. Perfekte forhold hvor kun en enkelt mindre ørred viste os sin tilstyedeværelse ved at springe ud af vandet. Ellers var det kun små hornfisk der pillede ved vores fluer. 

Udover at vi havde håbet på at se lidt mere til de efterhånden færre ørreder, havde jeg også håbet på at komme tæt på nogle makrel. Det kom vi ikke. Tilgengæld kunne vi nyde synet af et par marsvin der hyggede sig i sejlrende. 

Sluttede fiskeriet ved ettiden.

Naturpark Randers - hvis du har forsleg eller vil vide mere!

Tirsdag den 26. september kl. 19.00 - VIA Randers: Hvad er der sket og hvad skal der ske? Status på stenrev og ålegræs. Oplæg og debat! Tilmelding: https://aof.dk/kurser/foredrag-og-debat/politik-og-samfund/aof-randers/662321026/naturpark-randers-oplevelser-og-fremtid/45274/

230823 randers fjord yderfjord

Den smalle indsejling til Udbyhøj og Randers Fjord. 

230823 randers fjord mong

Nød kaffen langs kanten af den nordlige sandrevle. 

230823 randers fjord indsejling

Vandstanden er lav og sømærket, som tidligere var placeret tæt på den lange sandrevle, er nu omgivet af vand og fjord på begge sider. Det er også den stræke strøm der har undermineret fundamentet for det kæntrende sømærke. 

230823 randers fjord henrik leth multe

Sømærket var i 2002 placeret tæt på revlen og sandrevlen. Sandrevlen er i dag væk, i øvrigt samme som multerne, der ikke kunne klare det store fisketryk.  

Lignende artikler:

© 2023 - brakvand.dk - Henrik Leth - Skytten 118 - DK-8920 Randers