Stille og solrigt

Søndag den 19. april 2020. 200419 yderfjorden lars fight

Lars Andersen har fristet en ørred og er klar med nettet... 

Randers Fjord, Udbyhøj

For en gangs skyld kunne vi starte dagens fiskeri i en blank fjord. Vandet var faldende og over det lave vand kunne vi iagtage de fisk der fouragere. 

Kom fra starten forbi en lille stime smolt. Jeg havde en på fluen, men den faldt heldigvis af. De små ørreder muntrede sig synligt og jeg forduftede selvfølgelig til en anden plads, da der ikke er nogen grund til at fiske efter de små ørreder. 

Ud over den ørrd jeg fangede, havde Lars Andersen fat i et par stykker der selvfølgelig også blev genudsat.

Mens vi drev ud over den lyse sandbund, kunne vi nyde synet af store stimer tobiser. 

Mulighedernes Fjord

For ikke så mange år siden var fiskeriet i Randers Fjord langt bedre end det vi oplever i dag. På en dag som i dag, var det ikke unormalt at hilse på 25 - 25 trolling og dørgebåde og typisk havde de fleste haft fisk i båden. Når jeg kikker tilbage kan jeg også se, at ørreder i god størrelse stort set kom i nettet på hver eneste tur. Ja, det var det bedste fiskevand i DK.

Siden er det gået den gale vej. År for år er fiskeriet blevet dårligere... Men hvad er forklaringen? 

Efter min opfattelse, er en af årsagerne at udsætningerne af ørredsmolt og yngel er reduceret. Og jeg ved godt, at vilde smolt, produceret på naturmetoden har en bedre overlevelse end smolt som er produceret i klækkebakke og dam, men avlet på vilde fisk fra Gudenå-systemet. 

Desuagtet syntes syntes jeg det var en fejl at reducere udsætningerne, selv om motivet om en selvreproducerede ørredbestand er ædel.

Stod til mig skulle vi have fortsat med at bruge fisketegnsmidlerne og andre bidrag til udsætninger samtidig med at der blev etableret gydebanker og forholdende i de små gydevandløb blev forbedre. Der er ingen modsætning mellem udsætning af smolt og yngel avlet på vildfisk og omfattende forbedringer af vandløbene.

Vi har i dag en fjord og et kystområde med kun få rovfisk. Til gengæld har vi langs kysten og i fjorden masser af fødemner som rejer, tobiser, kutlinge og børsteorm. 

Ved godt, at der er igangsat en dyr undersøgelse af ørredbestanden. Undersøgelsen vil helt sikkert give det svar at en stor del af ørredsmolten ender i maven på de mange skarv og at vandløbende ikke er i topform til at producere tilstrækkeligt med ørreder. 

Skal vi i fremtiden have et attraktivt lystfiskeri, og det syntes jeg, er der inge vej uden om "kloge udsætninger" med udflådning og skarvregulering. 

Læs også: Ørredbestanden i frit fald!

200419 yderfjorden hornfisk

De har været et stykke tid, og er du til hornfisk, er det med at komme ud!

 200419 yderfjorden thomas

Thomas Sams driver med tidevandet ud af fjorden mens pladserne afsøges...

200419 yderfjorden trout

Lagde ud med denne smukke ørred, der efter nogle luftture måtte en tur i nettet og op foran kameraet inden genudsætningen.